Main Menu

Mobile friendly

Hotline: (08) 6290.9698 Email: info@Alphawing.com.vn
Đăng Nhập

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00303 | Ngày quay thưởng 29/06/2018

39

36

24

22

18

06

38

37

33

29

27

25

41

33

32

23

08

06

39

34

26

20

19

15

43

32

30

22

18

02

40

34

07

06

05

03

28

24

23

13

11

08

40

31

24

17

04

02

39

38

36

35

25

22

42

40

35

32

13

04

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VND)
Jackpot 0 14.740.422.500
Giải nhất 31 10.000.000
Giải nhì 1228 300,000
Giải ba 17282 30,000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00251 | Ngày quay thưởng 30/06/2018

Giải Nhì
Giải Nhất

1

8

0

0

1

3

8

3

1

0

3

8

Giải Ba

5

0

4

2

4

7

5

6

9

5

6

3

Giải Khuyến Khích 2 Giải Khuyến Khích 1

1

0

x

x

1

0

3

x

Giải thưởng Kết Quả Số lượng giải Giá trị giải (VND)
Giải Nhất 8-3-0-1 4 15.000.000
Giải Nhì 3-8-3-1 | 0-0-8-1 56 6.500.000
Giải Ba 3-6-5-9 | 6-5-7-4 | 2-4-0-5 - 143 3.500.000
Giải Khuyến Khích 1 x-3-0-1 32 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 x-x-0-1 524 100.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Đăng ký mở Điểm Bán Hàng

VIDEO